Günal Hukuk Bürosu
Av. Gurur Gaye Günal
Ankara
English Türkçe
 
Home » Hukuk Bürosu » Çalışma Alanları » Tahkim Hukuku
21.Kas.2010

Tahkim Hukuku

Türkiye'de gerek yerel gerekse de uluslararası tahkim, kapsamlı bir şekilde Türk Tahkim Hukuku ile ve Tükiye'nin imzalayıp onayladığı birçok çok ikili ve çok taraflı andlaşmalarla düzenlenmiştir.

Bir yandan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, m.516'dan m.536'ya kadar iç tahkime ilişkin kuralları düzenlerken, diğer yandan Haziran 2001'de yürürlüğe giren Milletlerarası Tahkim Kanunu, uluslararası tahkim ile ilgili kuralları düzenlemektedir.

Yerel tahkim anlamında kurumsal bir bütün içerisinde uyuşmazlık çözümüne imkan sağlayan bir kurum olarak İstanbul Ticaret Odası Tahkim Kurumu başvurabileceğimiz kurumlardandır. Sözleşme içerisinde tahkim şartı bulunan birçok uyuşmazlık, bu kurum bünyesindeki tahkim heyetlerince çözüme ulaştırılmaktadır.

Alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan tahkim, en geniş anlamda, tarafların aralarında anlaşarak kendi usul kurallarını getirip uygulamalarını sağlayan bir yargılama usulüdür.

Uluslararası ticarette tahkimin bu kadar önemli ve yaygın olmasının en temel sebebi, tarafların farklı hukuk sistemlerinden gelmeleri, yerel yargılama usullerinin fazla uzun sürmesi ve ticari hayatta bu uzunluğun kimi işlemlerin önüne geçmesi ve dolayısıyla daha pratik, tamamen tarafların iradesine dayanan bir yargılama usulüne ihtiyaç duyulmasıdır.

Uluslararası tahkim usulü, "ad hoc" ve "kurumsal tahkim" olarak ikiye ayrılmaktadır. Ad hoc tahkim, tamamen tarafların iradesiyle oluşan, onların bizzat kaleme aldıkları veya atıfta bulundukları tahkim usullerini ifade eder. Bu yöntemin temini için de Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) çeşitli tahkim kuralları getirmiştir.

Uluslararası tahkimin ikinci yöntemi olan kurumsal tahkim ise, belli bir tahkim kurumunun önceden kaleme alınmış kurallarına tabi, onun denetiminde ve kontrolünde yapılan tahkimdir. Dünyada birçok tahkim kurumu vardır. Bunların en temelleri şunlardır: International Chamber of Commerce (ICC),  American Arbitration Association (AAA) ve London Chamber of International Arbitration (LCIA).

Tahkime konu olabilecek uyuşmazlıklarınız ile ilgili sizin için yapabileceklerimizin başlıcaları şunlardır:

  • Her türlü ticari işlem ve davalarda temsil etme
  • Tahkim ile ilgili tüm işlemlerde ve başvurularda ICC,ICSID,UNCITRAL, AD HOC.CAS tahkim heyetlerinde temsil etme
  • Anlaşmazlıklara alternatif çözümler bulma
  • Uluslararası hukuk ile ilgili konularda hukuki yardım sağlam

Tüm bu konularda Günal Hukuk Bürosu olarak size hizmet sunmaya hazırız.