Günal Hukuk Bürosu
Av. Gurur Gaye Günal
Ankara
English Türkçe
 
Home » Hukuk Bürosu » Çalışma Alanları » Sözleşmeler Hukuku
21.Kas.2010

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler, günlük hayatta en çok karşılaşılan terimlerden bir tanesidir. Sözlü ve yazılı hiç farketmez sözleşmeler borç ilişkilerinin  baş kaynağıdır. Tanım olarak ise sözleşme; iki yanlı ve borç ilişkisi meydana getiren hukuksal işlemlerdir. Bir sözleşmede en az iki yanın bulunması ve birbirlerine uygun iradeleri açığa vurmaları, sözleşmelerin özü sayılır. Sözleşmeler salt borç ilişkilerini kurma değil, öteki hukusal ilişkileri kurmak için de kullanılmaktadır.

Başlıca iki tür sözleşme vardır:

Borçlar hukuku sözleşmeleri ve Medeni hukuk sözleşmeleri

Medeni Hukuk Sözleşmeleri; aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku alanlarına aittir.

Borçlar Hukuku Sözleşmeleri ile borç ilişkileri kurulur ve bu arada taraflardan biri mutlaka bir borç altına girer.

Borç ilişkilerinde sorumluluk çok hassas bir konudur. Bu sorumluluğun da

 • kişisel sorumluluk,
 • malvarlığı ile sorumluluk,
 • sınırlı sorumluluk,
 • sınırsız sorumluluk ve
 • haksız eylem sorumluluğu gibi pek çok türleri vardır.

Sözleşme taraflarından biri edimi yerine getirmez ise ortaya bir zarar çıkmaktadır. Bu zarar maddi ve manevi olabilir. Bu zararın karşılanması eğer sulhen gerçekleşemiyorsa dava yolu şart demektir.

Sözleşme çeşitlerini ise ana hatları ile şu başlıklar altında toplayabilmek mümkündür:

 • Alım satım sözleşmeleri
 • Franchising sözleşmeleri
 • Bağışlama sözleşmeleri
 • Trampa sözleşmeleri
 • Kira sözleşmeleri
 • Ariyet sözleşmeleri
 • Karz sözleşmeleri
 • Finansal kiralama sözleşmeleri
 • Hizmet sözleşmeleri
 • İstisna sözleşmeleri
 • Arsa payı karşılığı kat yapımı (inşaat) sözleşmeleri
 • Yayın sözleşmeleri
 • Vekalet Sözleşmeleri
 • Komisyon Sözleşmeleri
 • Kefalet Sözleşmeleri
 • Garanti Sözleşmeleri
 • Şirket-Ortaklık Sözleşmeleri
 • Şirket hisse devri, birleşme ve devralmaya ilişkin sözleşmeler

Belirttiğimiz bu başlıklar, başlıca sözleşme çeşitleri arasında yer almaktadır. Büromuz size ihtiyacınız olan ilgili konularda hukuksal destek vermeye hazırdır.