Günal Hukuk Bürosu
Av. Gurur Gaye Günal
Ankara
English Türkçe
 
Home » Hukuk Bürosu » Çalışma Alanları » Deniz Ticareti Hukuku
21.Kas.2010

Deniz Ticareti Hukuku

Ticaret Hukukunun alt bilim dalı olan Deniz Ticareti Hukuku, Türk Ticaret Kanununun dördüncü kitabında düzenlenmiş olup denizdeki ticari faaliyetleri konu almaktadır. Başka bir ifadeyle ticaret gemilerinin denizdeki dolaşımından doğan fertler arası hukuki ilişkiler bu hukuk dalının içeriğini oluşturmaktadır.  İçeriği(Konusunun deniz olması dolayısıyla)  itibariyle uluslararası boyuttaki ilişkileri de kapsamına alan Deniz Ticareti Hukuku, farklı devletlerden kişi ve kuruluşlar arasındaki Deniz Ticareti kaynaklı ihtilafları da inceleme altına almaktadır.

Deniz Ticareti Hukuku alanına ilişkin olarak tarafınıza sunabileceğimiz başlıca konular şunlardır:

 • Gemi Sicili
 • Gemi Üzerindeki Ayni Haklar

         -Gemi Mülkiyeti

         -Gemi İpoteği

         -Gemi Üzerinde İntifa Hakkı

         -Deniz Ödüncü

 • Donatma İştiraki
 • Navlun Sözleşmesi ve Navlun Sözleşmesinin Sona Ermesi
 • Konişmento
 • Taşıyanın Hakları ve Sorumlulukları
 • Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi
 • Deniz Kazaları
 • Gemi ve Yük Alacaklısı Hakları
 • Deniz Takip Hukuku
 • Deniz Sigortaları

Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlarda karşılaşacağınız her türlü problemin çözümünde Günal Hukuk Bürosu olarak sizlere hukuki danışmanlık ve hizmet sunmaya hazır bulunmaktayız.