Günal Hukuk Bürosu
Av. Gurur Gaye Günal
Ankara
English Türkçe
 
Home » Hukuk Bürosu » Çalışma Alanları » Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar
21.Kas.2010

Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar

Şirket birleşmeleri ve devirleri, şirket tasfiyeleri, ortak girişim ve stratejik ortaklıklar ile ilgili konularda çalışmak ve tahmini değerlerin belirlenmesini sağlamak oldukça hassas bir konudur.

Her şirket işleminde, doğru yapıyı bulmak, büyük bir titizlikle risk analizi ve ileriye dönük planlama yapmak ve pazarda bir fiyat oluşturmak ve bu fiyat ile de pazarda ikna edici (etkili) olmak gerekir. Bu durumda rekabeti düzenleyen ve yönlendiren konular çok iyi anlaşılmalıdır.

Finans, vergi, istihdam ve fikri mülkiyet talepleri, konunun stratejik hedefleri ile bağlantılı,aynı çizgide ve paralel olmalıdır.

Riski en aza indirmek için şirket birleşmeleri ve devirleri ile ilgili taleplerinizde hukuk büromuz, size her türlü desteği vermeye hazırdır.