Günal Hukuk Bürosu
Av. Gurur Gaye Günal
Ankara
English Türkçe
 
Home » Hukuk Bürosu » Çalışma Alanları » İş Hukuku
21.Kas.2010

İş Hukuku

"Kollektif İş Hukuku" ve "Bireysel İş Hukuku" olarak ikili bir ayrıma tabi tutabileceğimiz bu hukuk dalının temelini oluşturan ilkeler, İş Hukukunun anayasal düzenle olan yakın bağını ortaya koymaktadır. Anayasamızın ikinci maddesinde benimsenmiş olan "sosyal devlet ilkesi" iş hukukunun da bel kemiğini oluşturur. Ekonomik yönden işverene bağımlı konumda bulunan işçinin hukuki açıdan korunması ihtiyacı da bu sosyal devlet ilkesinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

İşveren karşısında güçsüz konumda bulunan işçiyi koruma yollarından bir tanesi de iş hukuku kaynaklı bir ihtilafın çözümünde uygulanacak olan kuralların yorumunda "işçi lehine yorum" ilkesinin uygulanmasıdır. Bireysel iş hukukunun kaynak olarak borçlar hukukunu temel almasının yanı sıra, işçi sağlığı, iş güvenliği, vb. konularda kamu hukuku nitelikli kuralları da barındırıyor olması ve işverene birtakım yükümlülükler getirmesi, işçinin güvence altına alınması ve sosyal dengenin muhafaza edilmesi sonuçlarını da beraberinde getirmektedir.

İş Hukukuna ilişkin olarak tarafınıza sunabileceğimiz başlıca konular şunlardır:

  • İş Sözleşmesinin Kurulması

           -Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri

           -Tam ve kısmi süreli iş sözleşmeleri

           -Deneme süreli ve deneme süresiz iş sözleşmeleri

  • İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

           -Süreli fesih

           -Haklı nedenle fesih

           -Belirli süreli iş sözleşmesinde sürenin sona ermesi

Günal Hukuk Bürosu olarak, bu alanda karşılaşabileceğiniz her türlü sorunlar karşısında sizlere yardımcı olmak ve danışmanlık hizmeti vermek üzere daima hazırız