Günal Hukuk Bürosu
Av. Gurur Gaye Günal
Ankara
English Türkçe
 
Home » Hukuk Bürosu » Çalışma Alanları » Gayrimenkul Hukuku
21.Kas.2010

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, Türk Medeni Kanunu'nun Dördüncü Kitap başlığı altında yer alan eşya hukukunun, esaslı bir parçası olarak tezahür etmektedir. Bu hukuk alanında, kişinin eşya üzerindeki tasarruf, kullanma ve semerelerinden yararlanma yetkileri tasnif edilir ve bu yetkiler, ayni haklar olarak koruma altına alınır. Ayni haklar, mutlak hak niteliğinde olup herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.

 

Eşya hukukunun kapsamı alanına sadece mutlak haklar değil, nisbi (şahsi) haklar da girmektedir. Nisbi haklar, bir sözleşmeden doğan ve sadece bu sözleşme taraflarının birbirine karşı ileri sürebildiği haklardır. Ayni hak sahibi, tasarruf yetkisine dayanarak yapacağı hukuki işlemlerle üçüncü kişilere nisbi hak sağlayabilmektedir.

 

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiye'de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukukunda karşılaşabileceğiniz başlıca işlem ve davalar şu şekildedir:

 

· Tapu iptal ve tescil davası

· Elatmanın önlenmesi davası

· Kamulaştırma - kamulaştırmasız elatma

· İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi)

· Tahliye davaları

· Ecrimisil davaları

· Önalım (şufa) davası

· İpotek ve rehin tesisi işlemleri

· Taşınmaz malların devrine ilişkin hukuki işlemler

· Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi

· İnşaat sözleşmesi

· Kat karşılığı inşaat sözleşmesi

· Kira sözleşmesi

· Yönetim planı hazırlanması

 

Belirtmiş olduğumuz konularla ilgili olarak karşılaşacağınız problemlerin çözümünde destek olmak amacıyla Günal Hukuk Bürosu olarak hukuki danışmanlık ve hizmet sunmaya hazırız.