Günal Hukuk Bürosu
Av. Gurur Gaye Günal
Ankara
English Türkçe
 
Home » Hukuk Bürosu » Çalışma Alanları » Ceza Hukuku
21.Kas.2010

Ceza Hukuku

Kamu hukuku alanında yer alan ceza hukuku, çağdaş devletlerin Anayasalarınca, uluslararası platformda imzalanan anlaşmalarca ve sivil toplum örgütlerinin tüzüklerince düzenlenen insan haklarını korumada ve bu hakların ihlali halinde öngörülen yaptırımların düzenlenmesinde esas olup insan haklarının korunmasının gözetilmesinde en çok hassasiyet gösterilmesi gereken alandır.

Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitabında yer alan suçlar, şu başlıklar altında toplanmıştır:

 • Uluslararası suçlar
 • Kişilere karşı suçlar
 • Topluma karşı suçlar
 • Millete ve devlete karşı suçlar

Türk Ceza Kanunu'nda yer alan bu suçların yanında, özel kanunlarda yer alan başkaca suçlar da mevcuttur. Gerek genel kanunda gerekse de özel kanunlarda yer alan bütün suçlar bakımından karşılaşılabilecek aşamalar şu şekildedir:

 • Koruma tedbirleri
 • o Yakalama ve gözaltı
 • o Tutuklama
 • o Adli kontrol
 • o Arama ve el koyma
 • o Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi
 • o Gizli soruşturmacı ve görevlendirilmesi
 • Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat istemi
 • İfade ve sorgu
 • Savunma
 • Soruşturma
 • İhbar ve şikayet
 • Kamu davasının açılması
 • Kamu davasına katılma
 • Hükmün icrası
 • Özel yargılama usulleri
 • Uzlaşma ve müsadere

İnsan haklarına saygıyı ilke edinmiş, çalışmalarını bu prensip dahilinde yürüten Günal Hukuk Bürosu olarak bizler, ceza hukuku alanında karşılaşacağınız her türlü sorunun çözümünde hukuki desteğimizi sunmaya hazırız.