Günal Hukuk Bürosu
Av. Gurur Gaye Günal
Ankara
English Türkçe
 
Home » Hukuk Bürosu » Çalışma Alanları » Vergi Hukuku
21.Kas.2010

Vergi Hukuku

Büromuz aşağıda belirtilen konularda sizlere yardımcı olmaya ve danışmanlık yapmaya hazırdır:

  • Yabancı şirketlere ve şahıslara danışmanlık hizmetleri verme
  • Uluslararası çift vergilendirme anlaşmazlıkları konusunda danışmanlık hizmeti verme
  • Bankacılık ve vergi düzenlemeleri konusunda danışmanlık hizmeti verme
  • Vergi davaları
  • Vergi uygulamaları(ceza), vergi tahakkuku ve tahsilatı konularında karşılaşılan hukuki problemlerin çözülmesi
  • Vergi cezalarına ilişkin iptal davaları açmak ve bu davalar kapsamında müvekkilleri temsil etme,
  • Vergi daireleri komisyonlarının düzeltme ve değerlendirme kararlarına itirazda bulunma
  • Maliye Bakanlığı ve vergi dairelerinde karşılaşılan problemlerin sulhen ya da dava yolu ile çözülmesi.