Günal Hukuk Bürosu
Av. Gurur Gaye Günal
Ankara
English Türkçe
 
Home » Hukuk Bürosu » Çalışma Alanları » Ticaret Hukuku
21.Kas.2010

Ticaret Hukuku

Günlük iş hayatımızda ticari işlemler büyük yer kaplamaktadır. Anlaşmaları imzalamadan önce gerekli prosedür hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak oldukça risklidir. Aşağıda belirtilen ticari işlemler ve anlaşmazlıklarla ilgili konularda size yardımcı olmak ve danışmanlık hizmeti vermek için daima hazırız:

 • Ulusal ve uluslararsı şirketlere danışmanlık hizmetleri
 • Ulusal ve uluslararası ticaret sözleşmeleri
 • Ticari müzakereler ve uzlaşmalar
 • Şirketlere yerli ve yabancı sermaye oluşturmak
 • Şirket kurma ve serbest bölge işlemleri
 • Şirketleri yeniden yapılandırma
 • Yatırım teşvikleri
 • Sermaye artımı ve azaltımı
 • Elektronik ticaret
 • Ruhsat verme ve düzenleme
 • Taşımacılık
 • Telekomünikasyon
 • Marka kullanım hakları
 • Kurum anlaşmaları
 • Alım satım sözleşmeleri
 • Finansal kiralama
 • Sigorta