Günal Hukuk Bürosu
Av. Gurur Gaye Günal
Ankara
English Türkçe
 
Home » Hukuk Bürosu » Çalışma Alanları » Miras Hukuku
21.Kas.2010

Miras Hukuku

Medeni Kanunumuzun üçüncü kitabında düzenlenmekte olan Miras Hukuku, bir gerçek kişinin ölmesi veya ölüme benzer bir halin gerçekleşmesi durumunda ona ait malvarlığının hukuki kaderini belirlemeye yarayan kuralları ihtiva eder.

Ölümün, gaiplik halinin veya ölüm karinesinin söz konusu olması neticesinde kişiye ait haklar ve ilişkiler el değiştirecektir. Bu açıdan bakıldığında miras hukukunun sübjektif ve objektif olmak üzere iki anlamından bahsedilebilecektir. Objektif manasıyla miras hukuku, ölen kişiye ait, intikale elverişli malvarlığını, diğer bir ifadeyle terekeyi konu alır. Diğer yandan sübjektif anlamıyla miras hukuku mirasçıların edindikleri miras haklarıdır.

Miras Hukukuna ilişkin olarak sizlere sunabileceğimiz başlıklar şunlardır:

 • Veraset İlamının alınması
 • Belirli Mal Bırakma ve Mirasçı Atama
 • Yedek Mirasçı Atama ve Artmirasçı Atama
 • Mirastan Feragat Sözleşmesi
 • Mirasçılıktan Çıkarma
 • Vasiyetnameler
 • Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası
 • Tenkis Davası
 • Mirasın İntikali
 • Mirasın Reddi
 • Miras Ortaklığı ve Miras Ortaklığının Sona Ermesi
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası
 • Miras Payı Üzerinde Sözleşmeler
 • Mirasta Denkleştirme

Günal Hukuk Bürosu olarak, yukarıda belirttiğimiz konularda sizlere yardımcı olmak ve danışmanlık hizmeti vermek üzere daima hazırız.